• PREMI D’ASSAIG HUMANÍSITC.
  TEMA DE LA CONVOCATÒRIA 2023: Ideologia i història cultural: passat, present i futur

  BASES DEL CONCURS
  Catalunya Literària Fundació Privada concedeix periòdicament, des de 2002, un premi d’assaig
  humanístic sobre un tema prèviament establert en cada convocatòria. Les obres guanyadores en
  anteriors edicions han tractat, entre altres temes, de l’origen de la Terra, la construcció d’Europa, les
  bases biològiques de la política, els desafiaments de l’educació, la varietat ètnica de les societats,
  l’evolució de la comunicació i altres aspectes de l’evolució de la humanitat. Catalunya Literària
  Fundació Privada va ser creada per Antoni Pàmies Anguera amb l’objectiu de fomentar el coneixement
  i difondre obres de pensament. La Fundació és totalment independent de qualsevol entitat de caràcter
  religiós o polític.
  El tema de la Convocatòria 2023 és: «Ideologia i història cultural: passat, present i futur»
  Les obres presentades hauran de tractar el paper de la ideologia a la cultura (i/o viceversa), a fi d’oferir
  una visió històrica (general o específica) de les idees sobre la societat i els seus reptes, tal com han
  pogut ser expressades a través dels discursos de l’art, la ciència, la moral, la filosofia, la política, la
  religió o el periodisme, entre d’altres; idees que signifiquen visions del món, creences i actituds que
  han canviat al llarg de la història, des de l’antiguitat fins a l’actual era de la intel·ligència artificial i els
  seus interrogants.
  El Premi d’Assaig Humanístic te una dotació de 200.000 (dos-cents mil) euros.
  Les obres presentades no han d’haver estat publicades o compromeses anteriorment, han de tenir una
  extensió d’entre 45.000 i 90.000 paraules, i en format PDF. Els originals es poden presentar en català,
  castellà, francès, italià o anglès.
  Els drets d’autor queden reservats exclusivament a l’autor o autors premiats, que tindran llibertat de
  contractar directament amb editorials, sense intervenció ni participació, en cap aspecte econòmic, de
  Catalunya Literària Fundació Privada, si bé aquesta es reserva el dret de fer edicions per a circulació
  gratuïta a qualsevol suport possible.
  Les obres han de ser lliurades al correu electrònic administracio@clfp.cat, abans del 31/10/2023. Totes
  les obres presentades tindran justificant de recepció.
  El Premi serà atorgat per un jurat, la composició del qual es farà pública en el moment de declarar el
  veredicte, el 30/11/2023.
  Si, a criteri del jurat, les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no
  tinguessin la qualitat suficient i el premi fos declarat desert, la dotació es destinarà a una nova
  convocatòria per a l’any següent.
  L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest últim cas l’autor o un
  representant dels autors premiats es comprometen a assistir-hi.
  La participació en la convocatòria suposa l’acceptació de les bases.

   

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSITC.
  TEMA DE LA CONVOCATÒRIA 2019: Els mitjans de comunicació després de la Constitució de 1978

  BASES DEL CONCURS

  Catalunya Literària Fundació Privada concedeix periòdicament, des de 2002, un premi d’assaig humanístic sobre un tema prèviament establert en cada convocatòria. Les obres guanyadores en anteriors edicions han tractat, entre altres temes, de l’origen de la Terra, la construcció d’Europa, les bases biològiques de la política, els desafiaments de l’educació, la varietat ètnica de les societats, l’evolució de la comunicació i altres aspectes de l’evolució de la humanitat. Catalunya Literària Fundació Privada va ser creada per Antoni Pàmies Anguera amb l’objectiu de fomentar el coneixement i difondre obres de pensament. La Fundació és totalment independent de qualsevol entitat de caràcter religiós o polític.

  El tema de la Convocatòria 2019 és: “Els mitjans de comunicació després de la Constitució de 1978”

  Les obres presentades hauran de tractar de l’evolució dels mitjans en el període democràtic, la seva situació present i les expectatives de futur, especialment referits a la seva incidència social.

  El Premi d’Assaig Humanístic te una dotació de 200.000 (dos-cents mil) euros.

  Les obres presentades no han d’haver estat publicades o compromeses anteriorment, han de tenir una extensió d’entre 45.000 i 90.000 paraules, i en format PDF. Els originals es poden presentar en català, castellà, francès, italià o anglès.

  Els drets d’autor queden reservats exclusivament a l’autor o autors premiats, que tindran llibertat de contractar directament amb editorials, sense intervenció ni participació, en cap aspecte econòmic, de Catalunya Literària Fundació Privada, si bé aquesta es reserva el dret de fer edicions per a circulació gratuïta a qualsevol suport possible.

  Les obres han de ser lliurades al correu electrònic administracio@clfp.cat, abans del 3/02/2020. Totes les obres presentades tindran justificant de recepció.

  El Premi serà atorgat per un jurat, la composició del qual es farà pública en el moment de declarar el veredicte, el 19/02/2020.

  Si, a criteri del jurat, les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no tinguessin la qualitat suficient i el premi fos declarat desert, la dotació es destinarà a una nova convocatòria per a l’any següent.

  L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest últim cas l’autor o un representant dels autors premiats es comprometen a assistir-hi.

  La participació en la convocatòria suposa l’acceptació de les bases.

   

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSTIC

  TEMA DE LA CONVOCATÒRIA 2016: LA SOCIETAT DEL BENESTAR I LA INSATISFACCIÓ HUMANA.

  BASES DEL CONCURS

  Catalunya Literària Fundació Privada concedeix periòdicament, des de 2002, un premi d’assaig humanístic sobre un tema prèviament establert en cada convocatòria. Les obres guanyadores en anteriors edicions han tractat, entre altres temes, de l’origen de la Terra, la construcció d’Europa, les bases biològiques de la política, els desafiaments de l’educació, la varietat ètnica de les societats, l’evolució de la comunicació i altres aspectes de l’evolució de la humanitat. Catalunya Literària Fundació Privada va ser creada per Antoni Pàmies Anguera amb l’objectiu de fomentar el coneixement i difondre obres de pensament. La Fundació és totalment independent de qualsevol entitat de caràcter religiós o polític.

  El tema de la convocatòria 2016 és: La societat del benestar i la insatisfacció humana. Les obres presentades hauran de tractar dels anhels i la realització personal i la conveniència o no de perseguir els nostres objectius per tal de construir una societat més sana des d’un punt de vista filosòfic i psicològic. Prenent com exemple el somni americà, o altres influències que puguem rebre de la cultura popular.

  El Premi d’Assaig Humanístic te una dotació de 200.000 (dos-cents mil) euros.

  Aquest any, amb l’objectiu d’aproximar el gènere assagístic al major nombre de persones i, sobretot, a un públic més jove, obrim la convocatòria al suport audiovisual. És per aquest motiu que enguany les obres es poden presentar només en format literari o acompanyades de suport audiovisual.

  Les obres presentades no han d’haver estat publicades o compromeses anteriorment. L’obra en format literari ha de ser presentada en format informàtic i han de tenir una extensió entre 50.000 i 150.000 paraules, o de 20.000 a 30.000 paraules en cas d’anar acompanyades d’audiovisual. L’obra en suport audiovisual haurà de tenir una durada superior als 45 minuts. Es valorarà que l’obra sigui inèdita. Els originals poden presentar-se en català, castellà, francès, italià o anglès.

  L’autor o autors premiats tindran la llibertat de distribuir-lo lliurament sense intervenció ni participació en cap aspecte econòmic de Catalunya Literària Fundació Privada.

  Els drets d’autor seran reservats exclusivament a l’autor o autors premiats, que tindran llibertat de contractar directament edicions amb les editorials, sense intervenció ni participació en cap aspecte econòmic de Catalunya Literària Fundació Privada, si bé aquesta es reserva el dret de fer edicions per a circulació gratuïta en qualsevol suport possible.

  En el cas de les obres literàries han de ser lliurades al correu electrònic administracio@clfp.cat, abans del 31/05/2016. Les obres audiovisuals hauran de presentar-se en el mateix correu i data límit mitjançant un link (i en cas necessari una contrasenya) on poder visualitzar el documental.

  El Premi serà atorgat per un Jurat, la composició del qual es farà publica en el moment de declarar el veredicte, el 16/06/2016.

  Si a criteri del jurat les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no tinguessin la qualitat suficient i el premi fos declarat desert, la dotació es destinarà a una nova convocatòria per l’any següent.

  L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest darrer cas l’autor o un representant dels autors premiats es comprometen a assistir-hi.

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSITC. TEMA DE LA CONVOCATÒRIA 2012: L’EVOLUCIÓ DE LA COMUNICACIÓ

  BASES DEL CONCURS

  Catalunya Literària Fundació Privada concedeix periodicament, des de 2002, un premi d’assaig humanistic sobre un tema previament establert en cada convocatoria. Les obres guanyadores en anteriors edicions han tractat, entre altres temes, de l’origen de la Terra, la construccio d’Europa, les bases biologiques de la politica, els desafiaments de l’educacio, la varietat etnica de les societats i altres aspectes de l’evolucio de la humanitat. Catalunya Literària Fundació Privada va ser creada per Antoni Pamies Anguera amb l’objectiu de fomentar el coneixement i difondre obres de pensament. La Fundacio es totalment independent de qualsevol entitat de caracter religios o politic.

  El tema de la convocatoria 2012 es L’EVOLUCIO DE LA COMUNICACIO. Les obres presentades al concurs hauran de tractar de l’evolucio i la situacio actual de les multiples formes de comunicacio humana i les seves consequencies economiques, culturals i politiques. Es valorara especialment l’adopcio d’una perspectiva mundial i l’atencio a las noves tecnologies de la informacio.

  El Premi d’Assaig Humanistic te una dotació de 200.000 (dos-cents mil) euros.

  Les obres presentades no han d’haver estat publicades o compromeses anteriorment amb cap editorial, han de tenir una extensio entre 50.000 i 150.000 paraules, i han de ser presentades en format informatic. Els originals poden presentar-se en català, castellà, francès, italià o anglès.

  Les obres han de ser lliurades al domicili de Catalunya Literària Fundació Privada, Rambla Nova 106-bis 7è-4ª, 43001 Tarragona, abans del 25/06/2012. Totes les obres presentades tindran avis d’arribada.

  El Premi sera atorgat per un Jurat, la composicio del qual es fara publica en el moment de declarar el veredicte, el 10/07/2012.

  Si a criteri del jurat les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no tinguessin la qualitat suficient i el premi fos declarat desert, la dotació es destinarà a una nova convocatòria per l’any següent.

  L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest darrer cas l’autor o un representant dels autors premiats es comprometen a assistir-hi.

  Catalunya Literària Fundació Privada es reserva el dret de publicar l’obra guanyadora, tant en edicions no-comercials per a distribucio gratuita com per contracte amb editorials de reconegut prestigi, en tots els suports, inclos internet, i en totes les llengues.

  Les obres no premiades restaran a disposició dels seus autors en el domicili de la Fundació.

 • Convocatòria a concurs literari d’assaig Premi Catalunya Literària Fundació Privada 2009

  BASES DEL CONCURS

  Tema:
  La manca de previsió d’esdeveniments previsibles, han anat construint laberints que en el seu conjunt formen el nostre món humà laberíntic del segle XXI. Com sempre han sigut suposats interessos i sentiments certs en diversos països, determinen les polítiques sovint oposades i contradictòries que actuen com si no fos l’espècie humana una sola. I sense aquesta consideració el món s’ha globalitzat econòmicament i ha restat dispersat política i culturalment. Examinar els laberints principals i construir portes de sortida es el tema proposat.

  Dotació:
  200.000 euros.

  Extensió:
  Mínima sis cents mil caràcters, damunt suport informàtic repartides en 250-350 pàgines aproximadament.

  Recepció d’obres:
  Al domicili de Catalunya Literària Fundació Privada i Fondazione Etruria.

  Drets d’autor:
  Reservats exclusivament a l’autor o autors premiats.

  Publicació:
  Els autors tindran llibertat de contractar directament edicions amb les editorials, sense intervenció ni participació en cap aspecte econòmic de Catalunya Literària Fundació Privada, si bé aquesta es reserva el dret de fer edicions per a circulació gratuïta en qualsevol suport possible, inclòs el d’internet, i espai de temps il·limitat.

  Normativa:

  1. Les obres no premiades restaran a disposició dels seus autors, en el domicili de la fundació convocant, des de que el premi hagi sigut atorgat per un Jurat a constituir en data límit del quinze de Desembre de l’actual 2009, i emetre veredicte en la mateixa data. Totes les obres proposades tindran avis d’arribada, i comunicació als seus autors del guanyador del premi. Data màxima per al lliurament dels originals: 10 de Desembre de l’any actual.
  2. Els originals poden presentar-se en idioma català, castellà, francès i italià, o traduïts a aquest idiomes.
  3. L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest darrer cas l’autor o un representant entre els autors premiats, es comprometen a la seva assistència.
  4. Si a criteri del jurat les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no tinguessin la qualitat suficient, i el premi fos declarat desert, la dotació es destinaria a doblar el pressupost de la següent convocatòria, o a una convocatòria extra a les biennals.
  5. El guanyador o guanyadors del premi, que optin sol·licitar l’exempció fiscal en el seu IRPF, estan obligats a declarar sota jurament, que l’obra proposada per a atènyer el premi, no ha estat editada ni publicada, i que estava escrita al publicar-se aquesta convocatòria al BOE de l’Estat.
  6. L’àmbit del concurs és internacional.

   

  Seu Social:
  Rambla Nova 106-bis 7è-4ª 43001 Tarragona

  Codi Postal:
  Apartat de Correus. 34 – 43080 Tarragona
  Tel. 977 214 661
  Fax. 977 214 637
  Correu electrònic: fundacio.cat@telefonica.net

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSTIC. CONVOCATÒRIA 2006

  BASES DEL CONCURS

  Tema:
  Transició racional a la globalització cultural i econòmica en el mon. 

  Estudi de les circumstàncies d’aquest actual món, en el que sense planificació a cap nivell de governament per al seu desenvolupament, s’està permetent la mundialització econòmica i cultural de la humanitat, sense cap projecte i tampoc cap intenció per part dels governs de tots el països, quan a la vegada són els únics que poden projectar-lo. L’autor, o autors poden seguir un guió que posem a la seva disposició, o seguir altre estil diferent, però incloent els temes concrets que figuren a l’índex del guió en l’ordre i forma que considerin adequades.

  Dotació:
  200.000 euros.

  Extensió:
  Mínima sis cents mil caràcters, damunt suport informàtic repartides en 250-350 pàgines aproximadament.

  Recepció d’obres:
  Al domicili de Catalunya Literària Fundació Privada.

  Drets d’autor:
  Reservats exclusivament a l’autor o autors premiats.

  Publicació:
  Els autors tindran llibertat de contractar directament edicions amb les editorials, sense intervenció ni participació en cap aspecte econòmic de Catalunya Literària Fundació Privada, si bé aquesta es reserva el dret de fer edicions per a circulació gratuïta en qualsevol suport possible, inclòs el d’internet, i espai de temps permès per llei o pactat entre la Fundació i els autors premiats.

  Normativa:

  1. Les obres no premiades restaran a disposició dels seus autors, en el domicili de la fundació convocant, des de que el premi hagi sigut atorgat per un Jurat a constituir i emetre veredicte abans del trenta de Desembre del 2006, i emetre veredicte en altra termini màxim del dia 31 de Gener següent. Totes les obres proposades tindran avis d’arribada, i comunicació als seus autors del guanyador del premi. Data màxima per al lliurament dels originals: 30 de Desembre de l’any actual.
  2. Els originals poden presentar-se en idioma català, castellà i italià, o traduïts a aquest idiomes.
  3. L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter privat o públic. En aquest darrer cas l’autor o un representant entre els autors premiats, es comprometen a la seva assistència.
  4. Si a criteri del jurat les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques de la convocatòria o no tinguessin la qualitat suficient, i el premi fos declarat desert, la dotació es destinaria a doblar el pressupost de la següent convocatòria.
  5. El guanyador o guanyadors del premi, que optin sol·licitar l’exempció fiscal en el seu IRPF, estan obligats a declarar sota jurament, que l’obra proposada per a atènyer el premi, no ha estat editada ni publicada, i que estava escrita al publicar-se aquesta convocatòria al BOE de l’Estat.
  6. L’àmbit del concurs és internacional.
  7. Tota informació suplementària s’ha de demanar a la seu de la Fundació convocant, necessàriament per correu electrònic.

   

  Seu Social:
  Rambla Nova 106-bis 7è-4ª 43001 Tarragona

  Codi Postal:
  Apartat de Correus. 34 – 43080 Tarragona
  Tel. 977 214 661
  Fax. 977 214 637
  Correu electrònic: fundacio.cat@telefonica.net

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSTIC. CONVOCATÒRIA 2004

  BASES DEL CONCURS

  Tema (*):
  COLECTIUS HUMANS
  CONSTITUCIONAR-LOS O CREAR-LOS?

  Dotació:
  200.000 euros.

  Extensió:
  Mínim 200 pàgines de 45 línies de 65 espais amb un original mecanoscrit i un amb suport informàtic.

  Recepció d’obres:
  Al domicili de la Fundació, de dilluns a divendres de deu a dotze hores, o per correu, fins al 30 d’agost de l’any 2004.

  Drets d’autor:
  Reservats per a promocionar la difusió de l’obra, durant dos anys a partir de la primera edició. En anys successius els gaudirà íntegrament l’autor.

  Publicació:
  Es faran tantes publicacions com siguin necessàries segons sigui l’acceptació del llibre.

  Normativa:

  1. Les obres no premiades restaran a disposició dels autors a la seu de  Catalunya L.F.P. a partir de quan s’hagin atorgat els premis.
  2. Els premis seran atorgats per veredicte d’un jurat que es constituirà el 15 de setembre de l’any 2004 i que l’emetrà en termini màxim del 30 de desembre del mateix any.
  3. Les obres originals o amb traducció al català, seran publicades al menys en aquest idioma, essent facultat de Catalunya L.F.P. publicar-les en altres diversos, però amb llibertat de fer-ho també l’autor.
  4. L’acte de lliurament de premis podrà tenir caràcter públic o privat. Es posarà en coneixement dels autors, premiats o no, el veredicte emès.
  5. Si a criteri del jurat les obres presentades no reunissin les condicions bàsiques, o per qualitat insuficient el premi fos declarat desert, la dotació es destinaria a doblar el pressupost per la tercera convocatòria.
  6. Informació suplementària: A la seu de la Fundació, preferentment per escrit.
  7. Originals escrits en llengua catalana o castellana.

   

  *EXTENSIÓ DE LA DEFINICIÓ TEMÀTICA
  Atorgat el premi de la primera convocatòria (en preparació la seva publicació – Títol: “Estat de la terra 2001”), seguim a la prossecució d’obra de divulgació i síntesi, en línia del format adoptat en aquesta primera obra premiada, versant a prop del moviment globalitzador en general. En aquesta segona convocatòria proposem l’estudi dels conflictes convivencials en els Estats plurinacionals, en les Unions multi-estatals, i les Organitzacions Globals.

  Els concursants a la segona convocatòria que tinguin dificultat per a adquirir un exemplar del llibre premiat en la primera poden adreçar-se a Catalunya Literària Fundació Privada per obtenir-lo.

 • PREMI D’ASSAIG HUMANÍSITC. CONVOCATÒRIA 2002

  BASES DEL CONCURS

  Catalunya Literària Fundación Privada, se ha constituido exclusivamente para convocar concursos literarios de ensayo.

  En la primera convocatoria se establece dotación para premio principal de ciento cincuenta mil euros, y a criterio del jurado uno o más accésit de diez mil euros.

  Tema:
  Estado de la Tierra. 2001*
  Estudio politico-social del estado de la humanidad y su planeta, frente
  al movimiento globalizador en el cual se desenvuelven.

  Extensió:
  Mínimo 250 folios DA4 mecanografiados a espacio normal, a una cara, dos ejemplares.

  Recepció d’obres:
  En el domicilio social de lunes a viernes laborables y de diez a doce horas, o por correo a la dirección postal, hasta 30 de Junio del año 2002.

  Drets d’autor:
  Se preservarán íntegramente para el mismo.

  Publicació:
  La obra premiada será editada, y el coste de la primera edición lo avanzará Catalunya L.F.P., con cargo al autor. Si la circulación de la obra no cubriera el coste editorial, Catalunya F.P., asumiría la pérdida producida.

  Normativa:

  1. Las obras no premiadas quedaran a disposición de los autores en la sede de Catalunya F.P., a partir de cuando se les comunique haber sido desestimados para el premio.
  2. Los premios otorgados por veredicto de un jurado que se constituirá el 20 de Junio del año 2002, se dará a conocer dentro los cuatro meses transcurridos de Junio a Octubre del mismo año.
  3. Las obras originales o con traducción al idioma catalán, se publicarán en este idioma, siendo facultad de Catalunya L.F.P., publicarlos en otros diversos, pero con libertad de hacerlo así mismo el autor.
  4. El acto de entrega de premios podrá tener carácter público o privado, dentro del año 2002, con conocimiento previo por parte de los autores, premiados o no.

   

  * EXTENSIÓN DE LA DEFINICIÓN TEMÁTICA
  La Fundación promotora persigue publicar una obra de ensayo que sintetice en forma divulgadora, la situación actual en la tierra, cara al proceso globalizador iniciado en economía, política y sociología.