MISSIÓ

El principal objectiu de Catalunya literària Fundació Privada és el de divulgar obres literàries que influeixin a favor d’establir el coneixement de realitats que accionin o puguin accionar l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana; tant el social, com el cultural, l’educatiu o l’antropològic i, per extensió, en tots els àmbits biològics. En definitiva, volem impulsar a través de la literatura, el coneixement de realitats importants per a l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana.

“Impulsar, a través de la literatura, el coneixement de realitats importants per a l’evolució social en tot l’àmbit de la vida humana”

 

FINALITAT

Catalunya literària Fundació Privada vol recolzar el gènere de l’assaig perquè guanyi presència entre els lectors amb certes inquietuds científiques, sociològiques, polítiques o biològiques. Volem estimular la producció literària de l’assaig que, en tot el rigor possible, representi un complement aclaridor dels conceptes versats en la literatura en general i, paral·lelament, induir a escriure més literatura en base a la historiogràfica i al pensament, afavorint el desenvolupament del coneixement. Creiem, en aquest sentit, que s’ha de compensar la superabundància de literatura de ficció que vol fer accessible al major nombre de lectors en l’hàbit de pensar, reflexionar i en la simbologia imaginativa.

En la línia del recolzament i la divulgació del gènere de l’assaig. Recentment Catalunya literària Fundació Privada ha incorporat un nou format per impulsar la seva major divulgació: el documental d’assaig. Creiem que entre la superabundància de gèneres audiovisuals que omplen actualment les nostres pantalles hi falta la profunditat, l’anàlisi i la investigació que, en tots els àmbits de la vida humana, aporta el gènere de l’assaig per la seva pròpia naturalesa.

“A través de l’assaig es potencia la histogràfica, el pensament i s’afavoreix el desenvolupament del coneixement”

 

PATRONAT

Fes clic aquí, per a descarregar el patronat.

ESTATUTS

Fes clic aquí, per a descarregar l’estatut.

MEMÒRIA