A Tarragona, el dia 19 de febrer de l’any 2020, per tal de proclamar el Premi Catalunya Literària Fundació Privada, en col·laboració amb la Fondazione Etruria i Fondation Europa Cultural corresponent a la convocatòria de l’any 2019 sobre el tema “Els mitjans de comunicació desprès de la Constitució de 1978”, s’ha reunit el jurat constituït per: Marcel Banús llicenciat en filologia catalana i professor, Maria Cristina Suma professora de llengua italiana, i Rosamon Pàmies Pla assessora literària.

Per unanimitat, ha acordat:

  • Concedir el Premi d’assaig humanista en l’edició de 2019 a l’obra: “De la libertad … ¿a dónde? Cuatro décadas de periodismo en España” presentada per Laura Roig Soro. Aquesta obra rebrà l’import íntegre del premi.

Els membres del jurat també volen esmentar l’alt interès de les següents obres declarades finalistes:

  • “Mitjans i espais de comunicació al regne d’Espanya (1978-2020) Les polítiques comunicatives des de la Constitució a l’era digital” presentada per Josep Gifreu i Josep Maria Corbella.
  • “Editoria ed evoluzione democratica dei mezzi di comunicazione: il caso delle scrittrici” presentada per Sara Zellini.