POLÍTICA DE PRIVACITAT (Protecció de Dades) RGPD

En compliment del que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679 RGPD i la Llei Orgànica de Protecció de Dades LOPD, l’informem del següent:

a) Identitat i dades de contacte del responsable del tractament.

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Catalunya Literaria Fundació Privada, com a Responsable del Tractament, amb NIF G43625367 i email de contacte administracio@clfp.cat.

b) Modalitat de recollida i tractament de les dades.

Les dades nom i correu electrònic es recullen directament de la persona interessada mitjançant el formulari de contacte de la nostra web corporativa, des d’on pot accedir a tota la informació necessària que preveu la llei i que ve recollida en aquest document. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela del seu confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles.

c) Finalitat del tractament – Consentiment exprés.

Les seves dades de recapten i tracten amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, així com per atendre les seves sol·licituds i mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Aquesta comunicació es podrà efectuar mitjançant qualsevol canal electrònic o imprès. La base que legitima el tractament de les seves dades és l’atorgament del seu consentiment exprés en marcar la casella corresponent del formulari de contacte i que dóna fe de l’exactitud i actualització dels mateixos, que ha estat informat de manera entenedora, precisa i inequívoca de l’ ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades, dels drets que l’assisteixen, tot això perquè Catalunya Literaria Fundació Privada els pugui utilitzar única i exclusivament per a la fi concret del servei contractat. Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: sol·licitud d’informació. La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva banda comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

d) Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense el vostre hagi prestat prèviament i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE.

i) Durada de la conservació de les dades de caràcter personal.

Les seves dades de caràcter personal es conservaran només durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors, Catalunya Literaria Fundació Privada es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades ia tornar a l’interessat o destruir un cop finalitzada la relació contractual.

f) Drets de l’interessat i revocació del consentiment prestat.

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat dels mateixos. Així mateix té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a administració@clfp.cat, aportant acreditació de la seva identitat. En el cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il · legítim, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

g) Processos de decisió automatitzats.

El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal.