A Tarragona, el dia 16 de juny de 2016, per tal de proclamar el Premi Catalunya Literària Fundació Privada, corresponent a la convocatòria d’aquest any sobre el tema “La societat del benestar i la insatisfacció humana”, s’ha reunit el jurat constituït per: Marcel Banús llicenciat en filologia catalana i professor, Maria Cristina Suma professora de llengua italiana, i Alexandra Busquets llicenciada en psicologia.

El jurat ha examinat un total de 24 obres presentades.

Per unanimitat, ha acordat:

  • Concedir el Premi d’assaig humanista en l’edició de 2016 a l’obra: “When a Dream Comes True: La insatisfacción humana y el sueño de una vida mejor”, presentada per Eduard Antoja. Suport literari i audiovisual. Aquesta obra rebrà l’import íntegre del premi.

Els membres del jurat també volen esmentar l’alt interès de les següents obres declarades finalistes:

–   “La Sociedad del bienestar y la insatisfacción humana”. Presentada per Joan Garcia del Muro Solans.

–   “La società del surrogato”. Presentada per Stefania Lombardi. Suport literari i audiovisual.